ข่าวประชาสัมพันธ์


บริการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายสมุนไพร) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแอนโดกราโฟไลด์ในผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร ด้วยเทคนิคและเครื่องมือที่ทันสมัย แม่นยำ รวดเร็ว คุณภาพมาตรฐาน
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายสมุนไพร)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 096-812-3539
อีเมล mucapqnp@gmail.com
เว็บไซต์ https://pharmacy.mahidol.ac.th/capq/np/


File Attachment
20210713103936-20210708-artworkAndro1v4.jpg


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 99 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาบ้า 12 วินาทีที่แล้ว
กาแฟ…ระวังในโรคใด? 28 วินาทีที่แล้ว
ยาคุมกำเนิดชนิดฉีด 41 วินาทีที่แล้ว
โรครองช้ำ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020