ข่าวประชาสัมพันธ์


ทุนการศึกษา University of Insubria

University of Insubria ปรเทศอิตาลี ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท จำนวน 10 ทุน โดยนัศึกษาต้องเป็นผู้พำนักอยู่และจบการศึกษานอกประเทศอิตาลี ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนการศึกษา จำนวน EUR 10,000 เป็นระยะเวลา 1 ปี

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ relint@uninsubria.it
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 51 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ตกขาว .. รักษาอย่างไร 7 วินาทีที่แล้ว
สิวเชื้อรา และการรักษา 12 วินาทีที่แล้ว
แอสไพริน (aspirin) 14 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020