ข่าวประชาสัมพันธ์


Creating and maintaining student engagement when online

AUN for Technology-enhanced Personalised Learning (AUN-TEPL) ประชาสัมพันธ์การจัด SoTL Webinar 2021 หัวข้อ Creating and maintaining student engagement when online โดย Singapore Management University ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-09.30 น. รายละเอียดเพิ่มเติม https://smusg.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bq07HaAAUo3EFa6
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 55 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


บวบขม 13 วินาทีที่แล้ว
ยาคุมกำเนิดชนิดฝัง 14 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020