ข่าวประชาสัมพันธ์


Banting Postdoctoral Fellowships

รัฐบาลแคนาดา ขอประชาสัมพันธ์ Banting Postdoctoral Fellowships ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ระยะเวลา 2 ปี โดยผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุน CAD 70,000 ต่อปี

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ https://banting.fellowships-bourses.gc.ca/en/home-accueil.html

สอบถามรายละเอียด สถานฑูตแคนาดา โทร. 02-646-4332
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 50 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


โรครองช้ำ 1 นาทีที่แล้ว
การเดินเพื่อสุขภาพ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020