ข่าวประชาสัมพันธ์


2021 Fall Semester Student Exchange Program

Dongguk University สาธารณรัฐเกาหลี เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 2021 Fall Semester Student Exchange Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและเดินทางไปศึกษา ณ Dongguk University ในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2564

นักศึกษาที่สนใจสามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนได้ที่ http://www.dongguk.edu/mbs/en/index.jsp

นักศึกษาที่สนใจสามารถขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์ ในวันและเวลาราชการ

หมดเขตเสนอชื่อโดยส่วนงานภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 44 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แป๊ะตำปึง 1 นาทีที่แล้ว
การเดินเพื่อสุขภาพ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020