ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการ Technical University of Munich Student Exchange Program - Winter Term 2021/2022

Technical University of Munich, Germany เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการ Technical University of Munich Student Exchange Program – Winter Term 2021/2022

คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
2. มีผลสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด (TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ IELTS 6.5)

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องตรวจสอบรายวิชาที่จะศึกษาที่เว็บไซต์
https://campus.tum.de/tumonline/ee/ui/ca2/app/desktop/#/login

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ http://op.mahidol.ac.th/ir

และนำส่งเอกสารได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 73 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การเดินเพื่อสุขภาพ 8 วินาทีที่แล้ว
ยาแก้ไอ ... มีกี่แบบ ?? 25 วินาทีที่แล้ว
คอนแทคเลนส์ 27 วินาทีที่แล้ว
ดอกคาโมมายล์ 55 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020