ข่าวประชาสัมพันธ์


ทุน Bernd Rode Award 2020/2021

เครือข่าย ASEA-UNINET ประชาสัมพันธ์ทุน Bernd Rode Award 2020/2021 เพื่อสนับสนุนการวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 3 ประเภท
1. Junior (Individual contributions conducted within the framework of ASEA-UNINET, by applicants up to 5 years after completion of their PhD studies)
2. Senior (Individual contributions, including all publications and projects carried out in the framework of ASEA-UNINET, by applicants over the period of 5 years after completion of their PhD studies)
3. Project-based collaborative research conducted in the framework of ASEA-UNINET

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ asea-uninet@oead.at
หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 126 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาต้านมะเร็ง 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020