ข่าวประชาสัมพันธ์


University of Iceland Student Exchange Program

University of Iceland เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ University of Iceland Student Exchange Program - Academic Year 2021-2022 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด (TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ IELTS 6.5)

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถตรวจสอบรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ https://english.hi.is/university/prospective_exchange_students

และนำส่งเอกสารที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์ ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 59 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาคุมกำเนิดชนิดฝัง 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020