ข่าวประชาสัมพันธ์


Seoul National University Student Exchange Program - Fall 2021

Seoul National University เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ \"Seoul National University Student Exchange Program - Fall 2021\" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2564

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องมี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.5
3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องมี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.0
4. มีผลสอบภาษาอังกฤษ/ภาษาเกาหลีตามที่กำหนด

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://sugang.snu.ac.kr

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://op.mahidol.ac.th/ir
และนำส่งเอกสารที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์ ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 128 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาต้านมะเร็ง 3 วินาทีที่แล้ว
สัตว์เลี้ยงกับยา 4 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020