ข่าวประชาสัมพันธ์


Osaka University Lecture Series

Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษารายวิชาออนไลน์ โดยเลือก 1 รายวิชา จาก 11 รายวิชาที่เปิดสอน (ได้รับ 1 หน่วยกิต) ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://drive.google.com/drive/folders/118KMrlHQoDHul3xDZcd_cIQKpqD4-QQz

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โปรดติดต่อหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์ ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 216 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


วิตามินและแร่ธาตุ 15 วินาทีที่แล้ว
การเดินเพื่อสุขภาพ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020