ข่าวประชาสัมพันธ์


NUS Enterprise Summer Programme in Entrepreneurship 2021

National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ NUS Enterprise Summer Programme in Entrepreneurship 2021 (Virtual Program) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ระหว่างวันที่ 5-16 กรกฎาคม 2564

นักศึกษาที่สนใจต้องส่ง CV และ Essay ภาษาอังกฤษจำนวน 100 คำ หัวข้อ "Why are you interested in Entrepreneurship?" มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 197 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สิวเชื้อรา และการรักษา 13 วินาทีที่แล้ว
การเดินเพื่อสุขภาพ 15 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020