ข่าวประชาสัมพันธ์


2021 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students

กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้มอบทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก (2021 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students) โดยรายละเอียดของทุนมีดังต่อไปนี้

1. ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2564 (2021 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students)
จำนวน : 18 ทุน
ช่วงเวลารับสมัคร : 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดทุน
1. ค่าเทอม จำนวน 40,000 NTD/ เทอม (ผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบในส่วนต่าง หากค่าเทอมมากกว่า 40,000 NTD)
2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน
- ปริญญาตรี (4ปี) 15,000 NTD/ เดือน
- ปริญญาโท (2ปี) และเอก (4ปี) 20,000 NTD/ เดือน

เอกสารสำหรับการยื่นสมัคร
1. แบบฟอร์มการสมัคร
2. สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหลักฐานการศึกษาสูงสุดและผลการเรียน (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)
4. สำเนาหลักฐานการสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย (อาทิ สำเนาการชำระค่าสมัคร แบบฟอร์มการสมัคร ประกาศหรืออีเมลตอบกลับจากมหาวิทยาลัยทางไต้หวัน)
5. เอกสารรับรองความสามารถทางด้านภาษา
5.1. สำหรับการสมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษ
- TOEFL 550 (CBT 213 or IBT 79),
- IELTS 6.0,
- TOEIC 750 ขึ้นไป
5.2. สำหรับการสมัครหลักสูตรภาษาจีน
- Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL) ระดับ 4 ขึ้นไป (ไม่สามารถใช้ผล HSK ในการยื่นสมัครทุน)
6. จดหมายรับรอง 2 ฉบับ (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)

จัดส่งเอกสารการสมัครได้ที่
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทสไทย (แผนกการศึกษา)
40/64 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ลิงค์รายละเอียดทุนและแบบฟอร์มการสมัคร
ภาษาอังกฤษ: https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/3939.html

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนทุนเพิ่มเติม: https://drive.google.com/file/d/1ZdSm2S4CGkjtn31j721yPJsIFmNznWfW/view
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 285 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020