ข่าวประชาสัมพันธ์


ทุนการศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2021/2022 ณ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย ประจำประเทศไทย ประกาศให้ทุนการศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2021/2022 แก่นักศึกษา บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปในสาขาวิชาต่างๆ ณ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย ดังนี้
1. ทุน Ernst Mach Grant - Worldwide
2. ทุน Ernst Mach Grant for Studying at an Austrian University of Applied Sciences
3. ทุน Ernst Mach Follow-up Grant (non-European Developing Countries)
4. ทุน Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET
5. ทุน Franz Werfel Fellowship for Young University Teachers of German Language and Austrian Literature
6. ทุน Richard Plaschka Fellowship

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://oead.at/en/news/article/2020/11/calls-for-applications-for-scholarships-for-the-year-202122


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 229 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


กระเทียมดำ 29 วินาทีที่แล้ว
ยาลดไขมันในเลือด 35 วินาทีที่แล้ว
ฟักข้าว 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020