ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Exchange Program Fall 2021 Intake

Osaka University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน "Osaka University Exchange Program Fall 2021 Intake" เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ Osaka University ระหว่างเดือนกันยายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป จำนวน 4 โครงการ

1. iExPo (Regular Exchange Program for Partner University Only) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนใน "Osaka University

2. OUSSEP สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 ที่สนใจด้านภาษาศาสตร์

3. FrontierLab สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

4. Maple Program สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (หลักสูตร 1 ปี)

- ผู้สนใจโปรดตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Application Guide for Students (คลิกที่นี่ - https://pharmacy.mahidol.ac.th/docs/go/MTExNzc=)
- ผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของ Osaka University และสามารถสมัครขอรับทุน JASSO ได้

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่สนใจ จัดเตรียมและส่งเอกสาร ดังนี้ (ไม่รับเอกสารทางอีเมล)
1. Statement of purpose
2. Transcript
3. Academic reference letter
4. Official language test report
5. Photocopy of passport
6. Research application (FrontierLab)

ติดต่อสอบถาม/ส่งเอกสารมายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์ ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อขอรับ Password สำหรับ Log-in เข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ (ระบบปิดวันที่ 23 มีนาคม 2564)
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 73 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


“ยา” กับอันตรายต่อไต 4 วินาทีที่แล้ว
โรครองช้ำ 9 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020