ข่าวประชาสัมพันธ์


ทุนการศึกษา โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปรับทุนการศึกษา โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ 1) ระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2) ระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ และ 3) ระดับหลังปริญญาเอก (Postdoc) ท่านสามารถรายละเอียดได้ที่ https://www.cra.ac.th/index.php/2020/11/26/phd-scholarship/


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชั้น 3 โซน D หรือโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 โทร. 02-576 6000 ต่อ 8712 และ 064-586 2431


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 291 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020