ข่าวประชาสัมพันธ์


NPU Online Exchange Program 2020

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมกิจกรรม NPU Online Exchange Program 2020 ซึ่งกำหนดจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดย Nihon Pharmaceutical University (NPU) ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสาธารณสุขและระบบเภสัชกรรมของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงศิลปวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น จาก 3 โปรแกรมหลัก ได้แก่
Program 1: Introduction of NPU
Program 2: Japanese Language & Culture
Program 3: Japanese Healthcare System
รวมจำนวน 28 หัวข้อ โดยใช้การรับชมและศึกษาด้วยตนเองจากคลิป VDO ตามช่วงเวลาที่ตนเองสะดวก ภายในกรอบระยะเวลาของโครงการ (14 ธ.ค. 63 - 19 ก.พ. 64) รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ผ่านทาง Microsoft Teams ร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SwD82KO20kG1V6vwM9zJj8R9hluRQvpHiSeGn9PTy-dUNzlBVkdDT0ZWUU9PT0pXOTFFVFZDVFhFVi4u

ปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2563

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับ Certificate of Completion จาก Nihon Pharmaceutical University
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 51 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


กาแฟ…ระวังในโรคใด? 1 นาทีที่แล้ว
ไอ ..... ใช้ยาอะไรดี 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020