ข่าวประชาสัมพันธ์


ทุน Pre-Talent Mobility


สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)  


 


หมดเขตส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563


ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม https://int.mahidol.ac.th/talent-mobility-program/


 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม


คุณทรงชัย อาตมียนันท์ 


โทร. 02-849-6420


E-mail: talent@mahidol.edu


 


แหล่งที่มา: อว 78.50/ว3951


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 67 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


โรคมือเท้าปากในเด็ก 6 วินาทีที่แล้ว
โรครองช้ำ 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020