ข่าวประชาสัมพันธ์


โมกวิชาการ 64: พัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ


คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 "โมกวิชาการ 64: พัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก


 


ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.medsci.nu.ac.th/mokconference13(แหล่งอ้างอิง: อว 0603.16/ว0818 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563)


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 388 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ลำโพง : ไม้ประดับมีพิษ 9 วินาทีที่แล้ว
ยาบ้า 26 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020