ข่าวประชาสัมพันธ์


ทุนวิจัย UK Wellcome Trust


กองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล ขอแจ้งการเปิดรับสมัครทุนวิจัย UK Wellcome Trust สำหรับนักวิจัยไทย จำนวน 4 หัวข้อ ได้แก่


1. Collaborative Awards in Science (รับสมัครถึง 9 ก.พ. 64)


2. International Master's Fellowships (รับสมัครถึง 13 เม.ย. 64)


3. International Training Fellowships (รับสมัครถึง 4 ก.พ. 64)


4. Senior Research Fellowships (รับสมัครถึง 10 พ.ย. 63)


 


รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่องานบริหารงานวิจัยฯ หรือเว็บไซต์ https://wellcome.org/grant-funding/schemes/


(แหล่งอ้างอิง: อว. 78.016/4163)


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 246 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020