ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2564


ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอแนวคิด (Concept Idea) โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2564 (City & Community Innovation Challenge 2021) หัวข้อเปิดรับ คือ 1. การฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19 2. แพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม 3. มิติปัญหาสังคมอุบัติใหม่ในเมือง เปิดรับตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 16 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดแต่ละหัวข้อสามารถติดตามได้ที่ https://social.nia.or.th/2020/city64/


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 50 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


พยาธิในเนื้อหมู 23 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020