ข่าวประชาสัมพันธ์


The 7th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563ในรูปแบบการประชุทางไกลออนไลน์ (Web Conference)

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/rsu.ac.th/icaph2020
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 113 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ตกขาว .. รักษาอย่างไร 5 วินาทีที่แล้ว
สิวเชื้อรา และการรักษา 14 วินาทีที่แล้ว
ท้องผูกจากยา 23 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020