ข่าวประชาสัมพันธ์


2020 Global Health Forum in Taiwan: Achieving SDGs in the Post-COVID-19 Era

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ 2020 Global Health Forum in Taiwan ในหัวข้อ Achieving SDGs in the Post-COVID-19 Era: Innovation, Inclusion and Partnership ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 23-24 ตุลาคม 2563 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.ghftw.org/site/page.aspx?pid=901&sid=1123&lang=en

---

[English version]
The 2020 Global Health Forum in Taiwan will be held from October 23 to 24 in Taipei, Taiwan. The topic for this year’s conference is “Achieving SDGs in the Post-COVID Era: Innovation, Inclusion and Partnership” The forum is organized by Taiwan’s Ministry of Health and Welfare and Ministry of Foreign Affairs since 2005, aimed as a global platform for communication and exchange on the agenda of international public health.

Please see the attached for our Health Minister’s invitation, the program agenda and speakers on public health from various countries. For participants abroad, please attend the forum online. Registration in advance is required: http://www.ghftw.org/site/page.aspx?pid=226&sid=1123&lang=en


File Attachment
20201001082143-InivitationLetter.pdf


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 136 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาตีกัน 4 วินาทีที่แล้ว
เครื่องสำอางกับสุขภาพ 13 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020