ข่าวประชาสัมพันธ์


Seoul National University Student Exchange Program - Spring 2021

Seoul National University สาธารณรัฐเกาหลี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Seoul National University Student Exchange Program - Spring 2021 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องมี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.5
3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องมี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.0
4. มีผลสอบภาษาอังกฤษ/ภาษาเกาหลีตามที่กำหนด (TOEFL IBT 88, IELTS 6.0, TEPS 560 / KLPT,TOPIK Level 5)

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายวิชาที่จะศึกษาได้ที่เว็บไซต์ http://sugang.snu.ac.kr

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ที่สนใจ โปรดตรวจสอบรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่เว็บไซต์
https://drive.google.com/drive/folders/1bB1K7XVfsC8aPt7xNVxQ4Nowj-8y4RhI

พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ฯ ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 60 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สับปะรด : ผลไม้รักษาโรค 4 วินาทีที่แล้ว
ตกขาว .. รักษาอย่างไร 16 วินาทีที่แล้ว
การเดินเพื่อสุขภาพ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020