ข่าวประชาสัมพันธ์


ทุนวิจัย The Sumitomo Foundation Fiscal 2020 Grant for Japan-related Research Projects

The Sumitomo Foundation เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้หัวข้อ Japan-related Research Projects เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศในเอเชียและประเทศญี่ปุ่น ผ่านการส่งเสริมโครงการวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sumitomo.or.jp/e/index.html
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 420 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การเดินเพื่อสุขภาพ 8 วินาทีที่แล้ว
ยาคุมกำเนิดชนิดฝัง 16 วินาทีที่แล้ว
พยาธิในเนื้อหมู 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020