ข่าวประชาสัมพันธ์


สัมมนาออนไลน์ Herbal Medicine in COVID-19: Immunological Aspect for Treatment and Prevention

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญเภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "Herbal Medicine in COVID-19: Immunological Aspect for Treatment and Prevention" ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.45-13.15 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings
 
ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียด และลงทะเบียนเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ https://pharmacy.mahidol.ac.th/conference/info/index.php?conid=152
 
หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563File Attachment
20200717082019-20200821-HerbalCOVIDWebinar.jpg


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 86 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ไอ ..... ใช้ยาอะไรดี 5 วินาทีที่แล้ว
โควิด-19 กับ สัตว์เลี้ยง 5 วินาทีที่แล้ว
สารกันราในขนมปัง 20 วินาทีที่แล้ว
ยาดมมีอันตรายหรือไม่ 21 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020