ข่าวประชาสัมพันธ์


มหิดลรวมพลคนทำสื่อ ครั้งที่ 6 : กู้วิกฤติ Covid-19

กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการออนไลน์ "มหิดลรวมพลคนทำสื่อ" ครั้งที่ 6: กู้วิกฤติ Covid-19
 
การสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นการขยายเครือข่ายคนทำสื่อทุกสาขาที่ต้องการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้นำในการสร้างมาตรฐานของการคิดค้นและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอย่างไม่หยุดนิ่ง ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา พร้อมแนะนำระบบที่ช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการศึกษาออนไลน์แบบ New Normal Webinar Series กำหนดการ ดังนี้
- ครั้งที่ 1 วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 หัวข้อ "เมื่อมหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยน" 
- ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 หัวข้อ "พลิกตำราบริหารระบบเครือข่าย"
- ครั้งที่ 3 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 หัวข้อ "เครื่องมือที่ใช่ การสอนที่ชัวร์"
- ครั้งที่ 4 วันที่ 8 สิงหาคม 2563 หัวข้อ "การสื่อสารยุค Social Distancing"
 
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังงานประชุมได้ที่ https://1th.me/oASl3

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/MUx.Mahidol

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 139 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


อโรมาเธอราพี (Aromatherapy) 1 นาทีที่แล้ว
มะระขี้นก 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020