ข่าวประชาสัมพันธ์


NUS's Pharmacy: Beyond! Health Hack

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม "Beyond! Health Hack" ซึ่งจัดโดย International Federation of Medical Students' Association ร่วมกับ International Pharmaceutical Students' Federation ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ https://www.beyondhealthhack.com/

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 54 ครั้งบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


โรครองช้ำ 2 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020