บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน


Top 10 Potassium-Rich Foods & Health Benefit


Pattamapan Lomarat (B.Sc. in Pharmaceutical Sciences),
Department of Food Chemistry, Faculty of Pharmacy,
Mahidol University, Bangkok, Thailand

อ่านแล้ว 20,326 ครั้ง  
ตั้งแต่วันที่ 13/09/2554
อ่านล่าสุด 1 วันที่แล้ว
https://tinyurl.com/yalpwtte
Scan เพื่ออ่านบนมือถือของคุณ https://tinyurl.com/yalpwtte
 
Potassium is a mineral that is essential for our body. Potassium plays an important role in normal cellular function and metabolism, such as regulating the activity of nerves and muscles, maintaining proper electrolyte balance and acid-base balance in the body, preventing hyper-acidity, controlling high blood pressure and also reducing the risk of stroke.    


Evidence from a variety of sources indicate that in societies with high potassium intake, both mean blood pressure and the prevalence of hypertension tend to be lower than in societies with low potassium intake. In addition, adequate dietary potassium intake is associated with a decreased risk of cardiovascular and other chronic diseases. In 1998, Ascherio et al reported that a higher potassium intake was associated with a 38% lower risk of stroke.


According to ‘Food and Nutrition Board, Institute of Medicine’ , a person who is above 14 years of age must consume at least 4.7g of dietary potassium per day. Nowadays, potassium intake does not meet the respective adequate intake for all age groups. There are a large number of foods that are rich in potassium, including vegetables, fruits, low-fat and fat free dairy products, beans and cereals. This makes it easy to meet dietary potassium recommendations. Let’s get to know the list of the top 10 potassium-rich foods.   

Rank

Food item

Serving size

Potassium content

1

Cocoa powder

100 g

1.5 g

2

Dried prunes

100 g

1.1 g

3

Dried raisins

100 g

892 mg

4

Sunflower seeds

100 g

850 mg

5

Dates (Medjool)

100 g

696 mg

6

Salmon

100 g

628 mg

7

Spinach (Raw)

100 g

558 mg

8

Mushrooms

100 g

484 mg

9

Bananas

100 g

358 mg

10

Oranges

100 g

181 mg

From the above, you can see that one can meet the daily recommended intake of potassium by consuming a wide variety of foods. However, one should also have a balanced and healthy diet by limiting the content of sugar, fat and cholesterol content in foods in order to decrease the risk of many diseases and to stay fit and healthy.
Although the consumption of adequate dietary potassium is beneficial for overall health, for individuals with medical conditions that could impair potassium excretion (e.g. chronic renal failure, diabetes, and congestive heart failure), a potassium intake of less than 4.7g/day would be appropriate to prevent hyperkalemia. The proper potassium content which is suitable for each patient should therefore be advised by doctors.

Note: An educational article about foods and nutrition by Pattamapan Lomarat (B.Sc. in Pharmaceutical Sciences), Department of Food Chemistry, Faculty of Pharmacy, Mahidol University, Bangkok, Thailand. Edited by N. & V. P. of U.K.

Reference
1. Couch SC, Krummel DA. Medical Nutrition Therapy for Hypertension. In: Mahan LK, Escott-Stump S. Krause’s Food& Nutrition Therapy. 12th ed. Missouri: Saunders, 2008: 865-883.
2. McGill CR, Fulgoni VL, DiRienzo D, et al. Contribution of dairy products to dietary potassium intake in the United States population. Journal of the American College of Nutrition. 27(1); 2008, 44-50.
3. Ascherio A, Rimm EB, Hernan MA, et al. Intake of potassium, magnesium, calcium, and fiber and risk of stroke among US men. Circulation. 98; 1998, 1198-1204.
4. http://www.buzzle.com/articles/sources-of-potassium-in-foods.html (Accessed Aug 23, 2011)
5. http://www.healthaliciousness.com/articles/food-sources-of-potassium.php (Accessed Aug 23, 2011)
6. http://www.healthaliciousness.com/articles/high-potassium-fruits.php (Accessed Aug 23, 2011)บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


การเดินเพื่อสุขภาพ 8 วินาทีที่แล้ว
โรคย้ำคิดย้ำทำ 2 นาทีที่แล้ว
สัตว์เลี้ยงกับยา 2 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมดข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ์บทความ:
บทความในหน้าที่ปรากฎนี้สามารถนำไปทำซ้ำเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้การนำไปทำซ้ำนั้นยังคงต้องปรากฎชื่อผู้แต่งบทความ และห้ามตัดต่อหรือเรียบเรียงเนื้อหาในบทความนี้ใหม่โดยเด็ดขาด และกรณีที่ท่านได้นำบทความนี้ไปใช้ในเว็บเพจของท่าน ให้สร้าง Hyperlink เพื่อสร้าง link อ้างอิงบทความนี้มายังหน้านี้ด้วย

-

 ปรับขนาดอักษร 

+

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020