เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


นักศึกษาเภสัชมหิดลรับมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพและหน้ากากอนามัย

อ่านแล้ว 143 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563  
เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิชิต โนสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และอาจารย์ ดร.ภก.กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี มอบเสื้อกาวน์วิชาชีพและหน้ากากอนามัย จำนวน 2,340 ชิ้น ให้แก่ผู้แทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และยังได้มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 7,500 ชิ้น ให้แก่ผู้แทนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 6 เพื่อให้นักศึกษาได้นำใช้ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตลอดปีการศึกษา 2563 นี้ ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยดังกล่าว คณะฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักนายกรัฐมนตรี
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยี่โถ...มีพิษจริงหรือ 26 วินาทีที่แล้ว
แก้วมังกร 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2020