เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

รางวัลแห่งความภาคภูมิของคณะฯ


รางวัลระดับประเทศที่ได้รับ


  หน้า 5/14  
รางวัล Best Student Poster Presentation Award - Cost effectiveness analysis of Hepatitis A vaccination in Kerala state, India
โดย/จาก : การประชุมวิชาการนานาชาติ Health Technology Assessment International Conference (HTAi) 2019 ประเทศเยอรมนี
วันที่รับรางวัล : 2019-06-19
ผู้ได้รับรางวัล : Mr. Yogesh Krisnarao Gurav (รองศาสตราจารย์ ดร.มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลที่ 1 ประเภท Poster Presentation - Cost-utility analysis of different renal replacement therapy modalities for end stage renal disease patients in Thailand
โดย/จาก : การประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th HTASiaLink Conference จัดโดย National Evidence-based Healthcare Collaborating Agency (NECA) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
วันที่รับรางวัล : 2019-04-26
ผู้ได้รับรางวัล : แพทย์หญิงมณฑิรา อัศนธรรม (รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลที่ 3 ประเภท Oral Presentation สาขา Health Systems Research - Association between SLCO1B1 gene and myopathy risk in patients receiving statin: a systematic review and meta-analysis
โดย/จาก : การประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th HTASiaLink Conference จัดโดย National Evidence-based Healthcare Collaborating Agency (NECA) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
วันที่รับรางวัล : 2019-04-26
ผู้ได้รับรางวัล : เภสัชกรหญิงเสาวลักษณ์ ตุรงคราวี (รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลที่ 2 ประเภท Oral Presentation สาขา Economic Evaluation - Cost-utility analysis of adjuvant trastuzumab therapy for HER2-positive early stage breast cancer in the Philippines
โดย/จาก : การประชุมวิชาการนานาชาติ The 8th HTASiaLink Conference จัดโดย National Evidence-based Healthcare Collaborating Agency (NECA) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
วันที่รับรางวัล : 2019-04-26
ผู้ได้รับรางวัล : Ms. Anne Julienne Genuino (รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัล Best Poster Award - Development of Microfluidic Distance-Based Paper Device Immobilizing Polydiacetylene Sensor for DNA Measurement
โดย/จาก : การประชุมวิชาการนานาชาติ HPLC 2018 ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่รับรางวัล : 2018-08-02
ผู้ได้รับรางวัล : นางสาวบุญตา ฉัตร์วีระสกุล (ศาสตราจารย์ ดร.ลีณา สุนทรสุข อาจารย์ที่ปรึกษา)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - Sustained Virological Response and Safety of Direct-Acting Antivirals for Hepatitis C Genotype 5 and 6: A Systematic Review And Meta-analysis
โดย/จาก : การประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th HTAsialink Annual Conference 2018 ประเทศไทย
วันที่รับรางวัล : 2018-05-11
ผู้ได้รับรางวัล : Mr. Ong The Due (รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา)
  หน้า 5/14  
สารจากคณบดี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ผังโครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร ภาควิชาต่างๆในคณะฯ หน่วยงานต่างๆในคณะฯ รางวัลแห่งความภาคภูมิ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้