เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข้อมูลทั่วไป


ติดต่อสอบถาม:
โทรศัพท์ : 0-2644-8693ภาควิชาชีวเคมีรับผิดชอบในการสอนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาตรี โดยสอนวิชาชีวเคมี (4 หน่วยกิต) ชีวเคมีปฏิบัติการ (1 หน่วยกิต) ในชั้นปีที่ 2 เทอมปลาย และวิชาชีวเคมีคลินิก 1 ซึ่งเป็นวิชาบังคับเลือกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5

นอกจากนี้ภาควิชายังเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาได้แก่ ปริญญาเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต (ชีวเคมี) วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

โทรศัพท์ : 0-2644-8693

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้