เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

ข้อมูลทั่วไป


ติดต่อสอบถาม:
โทรศัพท์ : 0-2644-8695ภาควิชาเภสัชเคมีรับผิดชอบสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี วิชาภาคบังคับที่ภาควิชารับผิดชอบได้แก่ เภสัชอินทรีย์เคมี , เภสัชอนินทรีย์เคมี และเภสัชวิเคราะห์ ภาควิชาได้จัดเตรียมวิชาเลือกในการประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์, การออกแบบสูตรโครงสร้างของยาและการสังเคราะห์ยา และอาจารย์ทุกท่านมีส่วนร่วมเป็นอาจารย์ผู้ร่วมควมคุมสำหรับนักศึกษาปีสุดท้าย

หลักสูตรสำหรับผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีประกอบด้วย

-เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต ( Master of Science in Pharmacy Program)

-เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต ทางเภสัชเคมี และ พฤกษเคมี( Master of Science Program in Pharmaceutical Chemistry and Phytochemistry )

-เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต ทางเภสัชเคมีและ พฤกษเคมี ( Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Chemistry and Phytochemistry )

งานวิจัยที่สำคัญภายในภาควิชาเภสัชเคมีศึกษาได้แก่ออกแบบสูตรโครงสร้างยาและการสังเคราะห์ยา, สารเคมีจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และ เครื่องมือในการวิเคราะห์ยา ทางภาควิชามีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสร้างความคุ้นเคยกับงานวิจัยยาตัวใหม่ๆได้ นอกจากนี้ทางภาควิชาได้มีกิจกรรมจัดประชุมเพื่อส่งเสริมการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมเป็นครั้งคราว

โทรศัพท์ : 0-2644-8695

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2023
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้