หน้านี้สำหรับบุคลากรเท่านั้น.. สำหรับนักศึกษา โปรดคลิกที่นี่
คำชี้แจงสำหรับบุคลากรที่ลืมรหัสผ่าน
1.  User name และ Password ที่ให้กำหนดนี้ สำหรับใช้เข้าฐานข้อมูลคณะฯ เช่น เบิกวัสดุ เพิ่มผลงานตีพิมพ์ของท่าน ใช้ตารางการประชุม หรือ การประเมินสมรรถนะ ประเมิน 360 องศา ผ่านระบบonline เป็นต้น มิใช่ Username และ Password ที่ใช้ เข้า Internet ที่กำหนดมาจากมหาวิทยาลัย
2.  User name และ Password ที่ให้กำหนดนี้ ไม่ควรกำหนดเป็นอันเดียวกับที่ใช้เข้า Internet
3.  User name และ Password ต้องกำหนดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
4.  Password ควรมีจำนวนอย่างน้อย 6 ตัวอักษร
5.  ท่านสามารถตั้ง Username และ Password ในหน้าจอนี้ได้ตลอดเวลา แม้ท่านไม่ได้ลืม
6.  ท่านที่มีปัญหา โปรดแจ้ง 5702, 5720, 5716
ขอบคุณ


โปรดกำหนด username และ password ที่คุณต้องการตั้งใหม่
Username (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
Password (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
พิมพ์ Password อีกครั้งเพื่อ ความแน่นอน


โปรดยืนยันว่าเป็นตัวคุณจริงๆโดยกรอกข้อมูลด้านล่างให้ถูกต้อง
ชื่อ (ไม่ต้องใส่คำนำหน้า และเป็นภาษาไทย)
นามสกุล (ภาษาไทย)
วันเกิด (วว/ดด/ปป)
เลขบัตรประชาชน (13 หลัก)