การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

หารือความร่วมมือกับสมาคมร้านขายยา
ลงนาม MOU กับศิริราช ประสานความร่วมมือการพัฒนาโครงการวิจัยยา สมุนไพร และอาหารเสริม 
ประชุมความร่วมมือทางการศึกษากับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 
ลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ลงนามความร่วมมือกับบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี เฮลท์ คอนเนคซ์ จำกัด 
ลงนามความร่วมมือระหว่าง ม.มหิดล และ มูลนิธิกสิกรไทย 
ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ 
ลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรการใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรฯ
หารือความร่วมมือกับสถาบัน เค อะโกร-อินโนเวท และธนาคารกสิกรไทย 
หารือความร่วมมือเชิงพาณิชย์กับ บริษัท บี52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 
หารือกับสภาอุตสาหกรรมไทยผลักดันสมุนไพรไทยสู่พืชเศรษฐกิจใหม่