ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

หนังสือเชิญเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง
– หนังสือเชิญเสนอราคา เครื่อง UHPLC-เจาะจง
– 
หนังสือเชิญเสนอราคา เครื่องสกัดสาร-เจาะจง
– 
หนังสือเชิญเสนอราคา เครื่องวัดกล้ามเนื้อ-เจาะจง
– 
หนังสือเชิญเสนอราคา เครื่องประเมินริ้วรอย-เจาะจง
หนังสือเชิญเสนอราคา เครื่องไนโตรเจน-เจาะจง
– 
หนังสือเชิญเสนอราคา เครื่องเกลี่ย-เจาะจง

หนังสือเชิญเสนอราคาวิธีคัดเลือก

– หนังสือเชิญเสนอราคาตู้ดูดควัน

ประกาศเผยแพร่
ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาทำความสะอาด-10005
ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างรักษาความปลอดภัย-4532
ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-9558
ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์-9583
ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์-5933
ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์-11391
ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์-3895
ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์-14403
– ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์-21748
– 
ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์-16775
– 
ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง-2054
– 
ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมา-7147

ประกาศประกวดราคา
ประกาศประกวดราคา-AIR
ประกาศประกวดราคา-งาน รปภ.
ประกาศประกวดราคา-งานจ้างทำความสะอาด