แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศเผยแพร่
ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาทำความสะอาด-10005
ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-9558
ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์-9583
ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์-5933
ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์-11391
ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์-3895
ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์-14403
ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์-21748
ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์-16775
ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง-2054
ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมา-7147

ยกเลิกประกาศเผยแพร่
ประกาศยกเลิกแผน-E65120005250
ประกาศยกเลิกแผน-E65120005242
ประกาศยกเลิกแผน-E66030002032-2040