งานในคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดลตำแหน่งงานที่เปิดรับ
ประกาศผลการสมัคร


1. ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา (เขตพญาไท) (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้)
  คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739
 
สมัครงานนี้2. ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานคลังและพัสดุ หน่วยบัญชี (วิทยาเขตพญาไท) (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้)
  คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739
 
สมัครงานนี้