งานในคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดลตำแหน่งงานที่เปิดรับ
ประกาศผลการสมัคร


1. รับสมัคร ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน หน่วยสาธารณูปโภคและระบบอาคาร งานบริหารทั่วไป (เขตพญาไท) (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739
 
สมัครงานนี้2. รับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน หน่วยสาธารณูปโภคและระบบอาคาร งานบริหารทั่วไป (เขตพญาไท) (พนักงานมหาวิทยาลัย (พ.ร.บ.มม. 2550))
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739
 
สมัครงานนี้3. รับสมัคร ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี) เขตพญาไท (พนักงานมหาวิทยาลัย (พ.ร.บ.มม. 2550))
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739
 
สมัครงานนี้