งานในคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดลตำแหน่งงานที่เปิดรับ
ประกาศผลการสมัคร


1. รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (เขตพญาไท) (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739
 
สมัครงานนี้2. รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารทั่วไป (เขตพญาไท) (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739
 
สมัครงานนี้3. ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (เขตพญาไท) (ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739
 
สมัครงานนี้