งานในคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดลตำแหน่งงานที่เปิดรับ
ประกาศผลการสมัคร


1. รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ภาควิชาเภสัชเคมี (เขตพญาไท) (พนักงานมหาวิทยาลัย (พ.ร.บ.มม. 2550))
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739
 
สมัครงานนี้2. รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ภาควิชาเภสัชกรรม (เขตพญาไท) (พนักงานมหาวิทยาลัย (พ.ร.บ.มม. 2550))
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยทรัพยากรบุคคล
โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739
 
สมัครงานนี้