พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ สปป.ลาว รุ่นที่ 25 ประจำปี 2566

ถ่ายโดย: IR เมื่อวันที่ 6/2/2566