พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ สปป.ลาว ประจำปี 2564

ถ่ายโดย: IR เมื่อวันที่ 1/2/2564