ข่าวรับสมัครงาน


รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ฝ่ายเคมี

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยทรัพยากรบุคคล โทร. 02-3547503 หรือ 096-8123739


ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์


ประเภทพนักงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย (พ.ร.บ.มม. 2550)
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 0 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


Public Knowledge ArticlesView all articles

Faculty of Pharmacy, Mahidol University.

447 Sri-Ayuthaya Road, Rajathevi, Bangkok 10400, THAILAND
Designed & Developed by Department of Information Technology, Faculty of Pharmacy, Mahidol University.
Copyright © 2013-2020
 

We use Cookies

This site uses cookies to personalise your experience and analyse site traffic. By Clicking ACCEPT or continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.