ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา National Cheng Kung University - 2024 Spring Semester

National Cheng Kung University (NCKU) เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) ในช่วง 2024 Spring Semester สำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดติดต่องานวิเทศสัมพันธ์ อาคารเทพรัตน์ ชั้น 2 ห้อง 209 เพื่อขอรับการเสนอชื่อไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ม.มหิดล ภายในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 ผู้ที่สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://oia.ncku.edu.tw/p/404-1032-230512.php?Lang=en เผยแพร่ข่าววันที่ 19 กันยายน 2566
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 63 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


Public Knowledge ArticlesView all articles

Faculty of Pharmacy, Mahidol University.

447 Sri-Ayuthaya Road, Rajathevi, Bangkok 10400, THAILAND
Designed & Developed by Department of Information Technology, Faculty of Pharmacy, Mahidol University.
Copyright © 2013-2020
 

We use Cookies

This site uses cookies to personalise your experience and analyse site traffic. By Clicking ACCEPT or continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.