ข่าวประชาสัมพันธ์


Kanazawa University Exchange Program 2024-2025

Kanazawa University Exchange Program 2024-2025 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษาของ ม.มหิดล เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน 2567 คุณสมบัติเบื้องต้น 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (สายสังคมศาสตร์) และชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องติดต่อ supervisor และได้รับการตอบรับก่อน 3. มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC Listening & Reading 700 / TOEFL iBT 72 TOEFL PBT 527 / IELTS 5.5 / Cambridge English 160 ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3LbEiGI เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 1. Transcript 2. Official language test report 3. Photocopy of passport ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ห้อง 209 อาคารเทพรัตน์ ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เพื่อขอรับการเสนอชื่อจากคณะฯ ไปยัง มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับการขอรับ username / password สำหรับการกรอกข้อมูลและยื่นเอกสารออนไลน์ต่อไป (ระบบออนไลน์ปิดวันที่ 31 ตุลาคม 2566)
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 259 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


Public Knowledge ArticlesView all articles

Faculty of Pharmacy, Mahidol University.

447 Sri-Ayuthaya Road, Rajathevi, Bangkok 10400, THAILAND
Designed & Developed by Department of Information Technology, Faculty of Pharmacy, Mahidol University.
Copyright © 2013-2020
 

We use Cookies

This site uses cookies to personalise your experience and analyse site traffic. By Clicking ACCEPT or continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.