ข่าวประชาสัมพันธ์


ทุนมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครอาจารย์และบุคลากรในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับทุนสนับสนุนการประชุม/อบรม/ดูงานวิชาการในต่างประเทศ ประจำปี 2566 ทั้งแบบ virtual conference และแบบการประชุมปกติ โดยจัดสรรทุนปีละ 3 ครั้งๆ ละ 15,000 บาท ตามกำหนดการรับสมัคร ดังนี้ ครั้งที่ 1: กำหนดรับสมัครทุน วันที่ 1-31 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 2: กำหนดรับสมัครทุน วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 3: กำหนดรับสมัครทุน วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566 ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดทุน และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://docs.google.com/viewer?url=https://pharmacy.mahidol.ac.th/docs/dl.php?to=MTMzMzQ=
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 934 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


Public Knowledge ArticlesView all articles

Faculty of Pharmacy, Mahidol University.

447 Sri-Ayuthaya Road, Rajathevi, Bangkok 10400, THAILAND
Designed & Developed by Department of Information Technology, Faculty of Pharmacy, Mahidol University.
Copyright © 2013-2020
 

We use Cookies

This site uses cookies to personalise your experience and analyse site traffic. By Clicking ACCEPT or continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.