ยินดีต้อนรับ  "ผู้มาเยือน" 

 

 

   

     
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง (Affiliates website)  
 
 
     
  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
  ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์, ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ  
  J.T.Baker : MSDS  
  National Fire Protection Association (NFPA)  
     

e-Chemical Database on-line (ECDB) | Copyright © 2021-2022 Faculty of Pharmacy, Mahidol University | All rights reserved.

447 Sri-Ayutthaya Rd. Rajathevi Bangkok 10400 Tel. 02-644-8678-91
ADMINISTRATOR : Brompoj Prutthiwanasan (pybpt@staff2.mahidol.ac.th) ext. 5538
Best view with Internet Explorer 7.x : Resolution 1024 x 768 pixels