ระบบรับบริจาค MUPY Donation
ติดต่อสอบถาม คุณจรรยาและคุณอุไรวรรณ
096-812-0713 02-354-4316
  หน้าแรก  /  โครงการ  /  ข้อมูลโครงการ
  154 Views

โครงการบริจาคเพื่อเป็นทุนแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบทางสุขภาพและเศรษฐกิจที่รุนแรงทั่วประเทศไทย นักศึกษาเภสัชมหิดลก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวเช่นเดียวกัน บางครอบครัวอาจได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากเช่น การสูญเสียผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัว การสูญเสียธุรกิจเล็กๆ ที่เป็นแหล่งรายได้เดียวของครอบครัว ผลกระทบดังกล่าวอาจยาวนานเป็นปีๆ จนกว่าที่นักศึกษาจะสามารถเรียนจนจบการศึกษาและออกไปทำงานเพื่อกู้สถานะของครอบครัวกลับมา ทางคณะฯ จึงขอทำหน้าที่ระดมความช่วยเหลือจากทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบนี้ สามารถดำเนินชีวิตและมุ่งมั่นในการศึกษาเภสัชศาสตร์ต่อไปจนจบเป็นเภสัชกรที่มีคุณภาพของประเทศไทย

ร่วมบริจาควันนี้

ร่วมบริจาควันนี้

ลดหย่อนภาษีเงินได้

2 เท่า

รายละเอียดโครงการ

การขอทุนการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา พบว่านักศึกษามีความจำเป็นที่จะขอทุนมากขึ้น ในขณะเดียวกันจำนวนทุนที่มีอยู่มีแนวโน้มไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ Covid ที่ผ่านมาและยังคงอยู่ในขณะนี้ ส่งผลให้ครอบครัวของนักศึกษาเองได้รับผลกระทบ เช่น การสูญเสียผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัว การสูญเสียธุรกิจเล็กๆ ที่เป็นแหล่งรายได้เดียวของครอบครัว ผลกระทบดังกล่าวอาจยาวนานเป็นปีๆ จนกว่าที่นักศึกษาจะสามารถเรียนจนจบการศึกษาและออกไปทำงานเพื่อกู้สถานะของครอบครัวกลับมา

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา ทางคณะฯ จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีทุนการศึกษาที่เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยลดทอนความลำบากของนักศึกษา การได้รับทุนการศึกษาจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความสบายใจมากยิ่งขึ้น สามารถมีสมาธิกับการเรียนได้โดยไม่ต้องพะวงกับภาระของทางครอบครัว

ทั้งนี้ที่ผ่านมาทางคณะฯ ได้มีการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านทุนทรัพย์มาโดยตลอด ไม่เคยให้นักศึกษาไม่จบด้วยเหตุผลด้านทุนทรัพย์ แต่ด้วยผลกระทบของสถานการณ์ Covid จึงขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่านมาร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid ในครั้งนี้

ระยะเวลาโครงการ

วันนี้ - จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 คลี่คลาย

สิทธิพิเศษของผู้บริจาค

ผู้บริจาคสามารถนำยอดบริจาคไปลดหย่อนภาษีเงินได้ 2 เท่า นอกจากนี้ยอดบริจาคตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปสามารถรับของที่ระลึกแทนคำขอบคุณได้จนกว่าของจะหมด

บริจาคให้โครงการนี้

ผ่านช่องทาง Online ของคณะเภสัชฯ

หรือบริจาคผ่านระบบ E-Donation ของกรมสรรพากร

ผู้บริจาค 10 ท่านล่าสุด

Refcode ชื่อผู้บริจาค ยอดบริจาค ช่องทางบริจาค สถานะ
20220105140203XWZXN สุนทรี วีรเมธางกูร ไม่ประสงค์แสดง Creditcard เสร็จสมบูรณ์
20211228092517BP7ZQ นันทนา นิ่มสมบูรณ์ 5,000.00 PY-Office เสร็จสมบูรณ์
202112260354479F17N ไม่ประสงค์แสดง 1,000.00 QR-Application เสร็จสมบูรณ์
20211223065426DGNBY ณิชรัตน์ กุลมา 3,000.00 Application เสร็จสมบูรณ์
202112211236241U0WV ทิวาวรรณ สุขแช่ม 3,000.00 QR-Application เสร็จสมบูรณ์
20211221070252NRKV4 วรรณภา วิฐาพร 10,000.00 Creditcard เสร็จสมบูรณ์
20211221063815XS0EX สาธิดา ศรีชาติ 500.00 PY-Office เสร็จสมบูรณ์
202112130306017TFAD ไม่ประสงค์แสดง ไม่ประสงค์แสดง Creditcard เสร็จสมบูรณ์
20211212074444CF6SL ไม่ประสงค์แสดง 20,000.00 Creditcard เสร็จสมบูรณ์
20211210010439VU041 สมศักดิ์ ปราชญ์วัฒนกิจ 25,000.00 Creditcard เสร็จสมบูรณ์
ระบบจะแสดงรายชื่อผู้บริจาคเฉพาะผู้บริจาคที่ตรวจสอบว่าการบริจาคเสร็จสมบูรณ์หรือมีการส่งหลักฐานโอนเงินแล้วเท่านั้น หากท่านยังไม่ได้ส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาค โปรดคลิกที่นี่

ของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ

เพื่อเป็นการตอบแทนการบริจาคของท่าน ทางคณะได้มีของที่ระลึกตามยอดที่ท่านบริจาคดังนี้


1,000 - 2,999 บาท
ได้รับกระเป๋าหรือแมส

3,000 - 4,999 บาท
ได้รับแก้ว Tumbler

5,000 - 9,999 บาท
ได้รับนาฬิกาตั้งโต๊ะ

10,000 - 19,999 บาท
ได้รับเหรียญพระพุทธมหามงคลเภสัช

20,000 บาทขึ้นไป
ได้รับพระพุทธมหามงคลเภสัชขนาด 3 นิ้ว
ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้พร้อมรับของที่ระลึกจนกว่าของจะหมด ทั้งนี้ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของที่ระลึกโดยการคละรูปแบบและสี
Copyright © 2021-2022
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล