ระบบรับบริจาค MUPY Donation
ติดต่อสอบถาม คุณจรรยาและคุณอุไรวรรณ
096-812-0713 02-354-4316
  หน้าแรก  /  โครงการ  /  ข้อมูลโครงการ
  704 Views

โครงการบริจาคเพื่อการปรับปรุงคณะเภสัชศาสตร์

อาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของคณะฯ ได้รับการใช้งานมาอย่างยาวนาน จึงมีการเสื่อมและชำรุดตามกาลเวลา งบการบำรุงรักษาจากรัฐมีไม่มากและมักไม่สม่ำเสมอ ระบบเหล่านี้หากชำรุด มักทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมาก และบ่อยครั้งที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ทำให้การจัดการด้านงบประมาณทำได้ยาก นอกจากนี้ยังมีผลกระทบเชิงภูมิทัศน์ต่อคณะฯ ซึ่งเป็นสถาบันหลักด้านเภสัชกรรมแห่งชาติอีกด้วย ท่านสามารถร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ เพื่อช่วยให้อาคารสถานที่ต่างๆ ของคณะฯ อยู่ในสภาพที่ใข้งานได้ดีและส่งเสริมเกียตรภูมิของคณะฯ ให้อยู่คู่สังคมไทยต่อไปอย่างยาวนาน

ร่วมบริจาควันนี้

ร่วมบริจาควันนี้

ลดหย่อนภาษีเงินได้

2 เท่า

รายละเอียดโครงการ

ปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีอาคารจำนวน 3 อาคาร โดยอาคารที่มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุดคือ อาคารเทพรัตน์ ปัจจุบันได้ถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องมาประมาณ 30 ปี ตัวอาคารมีความทรุดโทรมลงไปกว่าเดิมมาก และเริ่มมีความเสื่อมสภาพในระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญจนจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข นอกจากนี้โครงสร้างอาคาร สภาพพื้นผิว สภาพห้องเรียน สำนักงานต่างๆ ก็อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทางคณะฯ ได้ดำเนินการของบประมาณของรัฐมาช่วยในการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญเช่น ระบบไฟฟ้าและระบบประปา อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงอาคารยังต้องดำเนินการอีกมาก เพื่อชุบชีวิตอาคารเทพรัตน์ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง สง่างาม และปรับสถานที่ให้เหมาะสมกับยุคการเรียนการสอนแบบดิจิตัล และรองรับการขยายตัวของศาสตร์ต่างๆ ของการวิจัยและนวัตกรรมด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพสมัยใหม่ต่อไป

ด้วยเหตุนี้ ทางคณะฯ จึงมีแผนที่จะเดินหน้าซ่อมแซมอาคารในจุดต่างๆ ที่มีการชำรุดทรุดโทรม และรวมไปถึงการปรับปรุงห้องเรียน ห้องวิจัย ห้องสำนักงาน ห้องปฏิบัติการและสภาพแวดล้อมในภาพรวมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เพื่อให้เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของการทำงานของบุคลากรของคณะฯ การปรับปรุงอาคารเทพรัตน์ รวมถึงอาคารต่างๆ ถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการธำรงรักษาอาคารสถานที่ ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างเภสัชกรคุณภาพให้สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องไปถึงคนรุ่นต่อไป และเป็นการสืบสานและส่งเสริมเกียรติภูมิของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้อยู่คู่สังคมไทยต่อไปอย่างยาวนาน

ระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สิทธิพิเศษของผู้บริจาค

ผู้บริจาคสามารถนำยอดบริจาคไปลดหย่อนภาษีเงินได้ 2 เท่า นอกจากนี้ยอดบริจาคตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปสามารถรับของที่ระลึกแทนคำขอบคุณได้จนกว่าของจะหมด

บริจาคให้โครงการนี้

ผ่านช่องทาง Online ของคณะเภสัชฯ

หรือบริจาคผ่านระบบ E-Donation ของกรมสรรพากร

ผู้บริจาค 10 ท่านล่าสุด

Refcode ชื่อผู้บริจาค ยอดบริจาค ช่องทางบริจาค สถานะ
20220630213712GG2EX ไม่ประสงค์แสดง ไม่ประสงค์แสดง QR-Application รอตรวจสอบ
20220627130449USDKQ ไม่ประสงค์แสดง 151.00 E-Donation เสร็จสมบูรณ์
202206271148159L6GN ไม่ประสงค์แสดง 100.00 E-Donation เสร็จสมบูรณ์
20220627114626MD478 ไม่ประสงค์แสดง 200.00 E-Donation เสร็จสมบูรณ์
20220627114457U7NCG ไม่ประสงค์แสดง 1,000.00 E-Donation เสร็จสมบูรณ์
20220623160226X17TA ไม่ประสงค์แสดง 50,000.00 PY-Office เสร็จสมบูรณ์
20220623154948G2DOQ ไม่ประสงค์แสดง 2,000.00 E-Donation เสร็จสมบูรณ์
20220623154839TKLLD ไม่ประสงค์แสดง 3,000.00 PY-Office เสร็จสมบูรณ์
20220623154518J7OHW ไม่ประสงค์แสดง 1,000.00 E-Donation เสร็จสมบูรณ์
20220623153646U07K6 ไม่ประสงค์แสดง 1,000.00 PY-Office เสร็จสมบูรณ์
ระบบจะแสดงรายชื่อผู้บริจาคเฉพาะผู้บริจาคที่ตรวจสอบว่าการบริจาคเสร็จสมบูรณ์หรือมีการส่งหลักฐานโอนเงินแล้วเท่านั้น หากท่านยังไม่ได้ส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาค โปรดคลิกที่นี่

ของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ

เพื่อเป็นการตอบแทนการบริจาคของท่าน ทางคณะได้มีของที่ระลึกตามยอดที่ท่านบริจาคดังนี้


1,000 - 2,999 บาท
ได้รับแมส

3,000 - 4,999 บาท
ได้รับแก้ว Tumbler หรือนาฬิกาตั้งโต๊ะ

5,000 - 9,999 บาท
ได้รับ Gift set VIVA Research

10,000 - 19,999 บาท
ได้รับ Gift set VIVA Dermo

20,000 บาทขึ้นไป
ได้รับเหรียญพระพุทธมหามงคลเภสัช และ Gift set VIVA Dermo
ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้พร้อมรับของที่ระลึกจนกว่าของจะหมด ทั้งนี้ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของที่ระลึกโดยการคละรูปแบบและสี
Copyright © 2021-2022
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
การใช้และการจัดการคุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา