ระบบรับบริจาค MUPY Donation
ติดต่อสอบถาม คุณจรรยาและคุณอุไรวรรณ
096-812-0713 02-354-4316
  หน้าแรก  /  โครงการ  /  ข้อมูลโครงการ
  115 Views

โครงการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษา

คณะฯ ยึดมั่นในการให้โอกาสทางการศึกษากับนักศึกษาทุกคนที่มีศักยภาพ โดยไม่ยอมให้ฐานะทางการเงินของครอบครัวนักศึกษามาเป็นอุปสรรค ทุกๆ ปีคณะฯ มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าและผู้มีจิตกุศล ได้ร่วมกันให้ทุนแก่นักศึกษาของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาสามารถทุ่มเทสมาธิและเวลากับการเรียนอย่างเต็มที่ สามารถซื้ออุปกรณ์การเรียนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และไม่ต้องกังวลว่าตนเองเป็นภาระของครอบครัว และนำไปสู่สุขภาพจิตที่ สามารถมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ดี คณะฯ ขอเชิญทุกท่าน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความช่วยเหลือนี้ เพื่อสร้างเภสัชกรที่ดีออกไปรับใช้สังคม

ร่วมบริจาควันนี้

ร่วมบริจาควันนี้

ลดหย่อนภาษีเงินได้

2 เท่า

รายละเอียดโครงการ

ระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สิทธิพิเศษของผู้บริจาค

ผู้บริจาคสามารถนำยอดบริจาคไปลดหย่อนภาษีเงินได้ 2 เท่า นอกจากนี้ยอดบริจาคตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปสามารถรับของที่ระลึกแทนคำขอบคุณได้จนกว่าของจะหมด

บริจาคให้โครงการนี้

ผ่านช่องทาง Online ของคณะเภสัชฯ

หรือบริจาคผ่านระบบ E-Donation ของกรมสรรพากร

ผู้บริจาค 10 ท่านล่าสุด

Refcode ชื่อผู้บริจาค ยอดบริจาค ช่องทางบริจาค สถานะ
20220110133018T29AC สมเจต ไลน์วุฑฒิ์ 10,000.00 PY-Office เสร็จสมบูรณ์
20220110132731K0ZKA รัตติกาล ช่างเสียง 2,000.00 PY-Office เสร็จสมบูรณ์
202201101325402Z4UR กฤษกร อินทรสูต 10,000.00 Creditcard เสร็จสมบูรณ์
202201101303501CWO6 พรพรรณ วิศิษฎ์วุฒิกุล 5,000.00 Creditcard เสร็จสมบูรณ์
2022011013020281HYF สุดาทิพ เกียรติศรีชาติ 30,000.00 Creditcard เสร็จสมบูรณ์
20211227043713H0017 ภททพร สุขสวัสดิ์ 10,000.00 Creditcard เสร็จสมบูรณ์
202112270309578LC4S วินิจ ชัยสิทธิ์สงวน 25,000.00 Creditcard เสร็จสมบูรณ์
202112260300045N51M ไม่ประสงค์แสดง ไม่ประสงค์แสดง Creditcard เสร็จสมบูรณ์
20211222031042WP0J2 อรอนงค์ เขมะลักษณ์ 10,000.00 Creditcard เสร็จสมบูรณ์
20211222030203JS98X โสภาพร เขมะลักษณ์ 10,000.00 Creditcard เสร็จสมบูรณ์
ระบบจะแสดงรายชื่อผู้บริจาคเฉพาะผู้บริจาคที่ตรวจสอบว่าการบริจาคเสร็จสมบูรณ์หรือมีการส่งหลักฐานโอนเงินแล้วเท่านั้น หากท่านยังไม่ได้ส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาค โปรดคลิกที่นี่

ของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ

เพื่อเป็นการตอบแทนการบริจาคของท่าน ทางคณะได้มีของที่ระลึกตามยอดที่ท่านบริจาคดังนี้


1,000 - 2,999 บาท
ได้รับกระเป๋าหรือแมส

3,000 - 4,999 บาท
ได้รับแก้ว Tumbler

5,000 - 9,999 บาท
ได้รับนาฬิกาตั้งโต๊ะ

10,000 - 19,999 บาท
ได้รับเหรียญพระพุทธมหามงคลเภสัช

20,000 บาทขึ้นไป
ได้รับพระพุทธมหามงคลเภสัชขนาด 3 นิ้ว
ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้พร้อมรับของที่ระลึกจนกว่าของจะหมด ทั้งนี้ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของที่ระลึกโดยการคละรูปแบบและสี
Copyright © 2021-2022
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล