แบบฟอร์มประเมินตนเองสำหรับโครงการที่ไม่เข้าข่ายการวิจัยในคน

แบบฟอร์มประเมินตนเองสำหรับโครงการที่ไม่เข้าข่ายการวิจัยในคนอัปโหลด/แก้ไขโดย อ้อมใจ คงศักดิ์ไพบูลย์ แก้ไขล่าสุดเมื่อ Jun 14 2022 9:28AM เปิดดูแล้วทั้งหมด 391 ครั้ง

https://sp.mahidol.ac.th/th/ethics-human/assessment.html

OPEN


https://pharmacy.mahidol.ac.th/docs/go/MTI1OTI=