สมัครสมาชิก DIC

 
overall progress
 

ข้อตกลงการใช้บริการกรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนด (ดังระบุข้างล่าง) โดยละเอียด เงื่อนไขต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการใช้งาน การเข้าถึงแพลตฟอร์ม และการใช้บริการของท่าน

หากท่านได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้ หมายความว่าท่านตกลงที่จะผูกพันโดยเงื่อนไขทั้งหมดในการใช้บริการ หลังจากนั้นท่านจะต้องไม่ทำการในรูปแบบใด ๆ โดยอ้างว่าไม่ได้อ่านเนื้อหาของข้อกำหนดในการให้บริการนี้

หากท่านไม่ตกลงกับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ โปรดงดใช้บริการหรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา


การยืนยันและการยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ

1.กรรมสิทธิ์และสิทธิในการดำเนินงานของบริการอิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์นี้เป็นของ “เว็บไซต์” และการให้บริการของเว็บไซต์นี้จะถูกนำไปใช้อย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดและกฎการดำเนินงานของบริการที่เผยแพร่ เมื่อท่านยืนยันข้อกำหนดในการให้บริการและดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์ ข้อตกลงนี้จะถูกกำหนดขึ้นระหว่างท่านและเว็บไซต์นี้โดยมีผลทางกฎหมาย และท่านจะเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของเว็บไซต์นี้

2. เว็บไซต์นี้มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราวตามการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของประเทศ หรือความต้องการในการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้ เนื้อหาที่แก้ไขจะมีผลบังคับใช้เมื่อโพสต์บนเว็บไซต์นี้ในรูปแบบใด ๆ เพื่อแทนที่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเดิมข้อที่ต้องรับทราบก่อนใช้บริการ

1. เว็บไซต์นี้ใช้ระบบปฏิบัติการของตนเองเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ การใช้งานเว็บไซต์นี้ท่านต้อง

(1). เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เช่น โทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ โมเด็ม เราเตอร์ เป็นต้น

(2). ชำระค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ สำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคล


2. ตามความสำคัญของบริการที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ ท่านยืนยันและตกลงดังนี้

(1). ข้อมูลการลงทะเบียนที่ให้นั้นเป็นจริง ถูกต้อง สมบูรณ์และถูกกฎหมาย หากข้อมูลการลงทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ควรได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

(2). หากข้อมูลการลงทะเบียนที่ท่านให้นั้นผิดกฎหมาย ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากนั้น และเว็บไซต์นี้ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการกับท่านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการอนุญาต

1. ท่านรับทราบและตกลงว่าเว็บไซต์นี้จะจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นเมื่อท่านใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของเว็บไซต์นี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์นี้อาจเก็บรวบรวมนั้นจะรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อจริง นามสกุลจริง ที่อยู่สำหรับการจัดส่งและติดต่อ หมายเลขติดต่อ ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล อีเมล ปีเกิด เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก

2. ท่านรับทราบและยืนยันว่า หากข้อมูลที่ท่านให้นั้นไม่เป็นความจริงหรือไม่สมบูรณ์ ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้หรือถูกจำกัดในระหว่างการใช้งาน ในขณะเดียวกัน ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น

3. คุณเข้าใจและเห็นด้วยว่า

(1). เพื่อให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการปกครองและหน่วยงานตุลาการภายในขอบเขตของกฎหมาย เว็บไซต์นี้มีสิทธิที่จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จัดเก็บโดยท่านเมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน ฯลฯ หรือใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการเก็บรักษาหลักฐานรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เอกสารรับรองพยาน ฯลฯ

(2). เว็บไซต์นี้มีสิทธิ์กำหนดระยะเวลาการจัดเก็บสูงสุดของข้อมูลของผู้ใช้บนเว็บไซต์ บริการ และระยะเวลาการจัดเก็บของบันทึกผู้ใช้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งการจัดสรรพื้นที่เก็บข้อมูลสูงสุดสำหรับข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 31 พ.ค. 2565
การสมัครสมาชิกคลังข้อมูลยา ผู้สมัครจำเป็นต้องยอมรับข้อตกลงข้างต้นก่อนใช้บริการ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่าน โปรดอ่านข้อตกลงข้างต้นอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจสมัครใช้บริการ


ยอมรับและดำเนินการต่อ     ไม่ยอมรับ


หน่วยคลังข้อมูลยา

447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
Copyright © 2013-2020
 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ต่อถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้