ติดต่อเรา
 ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 21
วันที่ 8 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ และผ่านระบบออนไลน์

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-013-06-2566 จำนวน 13.0 หน่วยกิต
 
 
   
วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนขึ้น ทำให้เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจำเป็นต้องติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ ได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มพูนความรู้ด้านเภสัชวิทยาที่ทันสมัยแก่ผู้เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ โดยในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นการทบทวนเภสัชวิทยาของกลุ่มยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเภสัชวิทยาของยาใหม่ ได้แก่ เภสัชวิทยาของยาใหม่สำหรับรักษาโรคเบาหวาน เภสัชวิทยาของฮอร์โมนคุมกำเนิดชนิดใหม่ กลุ่มยาชนิดใหม่ที่ใช้รักษาโรคหืดและโรคติดเชื้อ H. pylori ในทางเดินอาหาร ยาชนิดใหม่สำหรับรักษาโรคมะเร็ง และโรคระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งเภสัชวิทยาของยาระบบประสาท เช่น orexin receptor antagonists ที่ใช้รักษาโรคนอนไม่หลับ เป็นต้น

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการดังกล่าวดำเนินการส่งลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ตาม E-mail ที่ท่านลงทะเบียนไว้ รบกวนโปรดตรวจสอบ Junk E-mail

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร แพทย์ และบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจ ประมาณ 250-300 คน โดยแบ่งเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 2 แบบ ได้แก่ แบบ on-site จำนวน 100-150 คน และ on-line จำนวน 100-150 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: vilasinee.sat@mahidol.ac.th, noppanut.nut@mahidol.ac.th โทร.02-6448700  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ Email: supattra.kon@mahidol.ac.th โทรศัพท์ 087-5597393

ค่าลงทะเบียน:

ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site 3,500.00 THB
ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ 1,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


การสมัครและการชำระเงิน ทำได้ 2 วิธี • สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเป็นเงินสด ที่งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ • สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา หรือ ส่ง email ใบนำฝากของธนาคาร (pay in หรือสลิป ATM) ที่ manaw.san@mahidol.ac.th ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ ที่โทรศัพท์ 087-5597393 หรือ ภาควิชาเภสัชวิทยา ที่โทรศัพท์ 02-6448700

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 21 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ขออนุมัติจัดประชุมวิชาการ ยาใหม่ ครั้งที่ 21 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่
- ใบจองห้องพัก ม. มหิดล หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 15/2/2566 10:19น.
- 2023-06-01 โครงการและกำหนดการประชุมวิชาการยาใหม่ ครั้งที่ 21 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1/6/2566 16:10น.
   


 
https://tinyurl.com/2yu5ny8u ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C176-0001 ภญ. สุภาวดี จันท***** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
2 C176-0002 ภญ. ชัชชญา พรหม******** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
3 C176-0004 ภญ. ศิริพร พุทธ****** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
4 C176-0005 ภญ. ปวิตรา พูลบ*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
5 C176-0006 ภญ. ปฐมาภรณ์ ครุฑ******************** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
6 C176-0007 ภญ. ปาณิศา กุลธ******** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
7 C176-0008 ภก. คุณานนต์ เสรี********* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
8 C176-0010 ภญ. วรวรรณ บุญโ* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
9 C176-0011 ภญ. พรทิพย์ เล็ก***** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
10 C176-0012 ภก. รัชธรรศ วรรณ**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
11 C176-0013 ภญ. นรมน งะบุ** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
12 C176-0015 นาง จันทรกานต์ คีรี*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
13 C176-0016 ภก. วิรัตน์ พรจิ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
14 C176-0017 ภญ. ศรีจันทร์ พรจิ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
15 C176-0018 ภญ. ณัชรัตน์ สีสุ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
16 C176-0019 อ.ภญ. ศุภรัตน์ สุวิ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
17 C176-0020 ภก. ชิดตะวัน หิรั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
18 C176-0021 ภญ. สรวีย์ สุริ******** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
19 C176-0022 ภญ. สิริลักษณ์ พาปร*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
20 C176-0023 ภก. สมศักดิ์ วัจฉ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
21 C176-0024 ผศ. ดร. ภญ. วรวรรณ กิจผ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
22 C176-0025 ภญ. มัลลิกา ชมนา*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
23 C176-0026 ภก. กฤษณ์ ถิรพ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
24 C176-0027 ภญ. ปิยาภัทร ศีลา***** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
25 C176-0028 ภญ. รัศรินทร์ สุวร******** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
26 C176-0029 ภญ. ฤทัยทิพย์ ภิระ**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
27 C176-0030 ภญ. นิภาพร เปล่**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
28 C176-0031 ภญ. พีรยา วณิช****** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site onsite
29 C176-0032 ภญ. กันทิมา สงวน***** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
30 C176-0033 ภก. อริย์ธัช โผนป******** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
31 C176-0034 ภญ. ชีพิกา สิทธ********** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
32 C176-0035 ภญ. สิราวรรณ ราชา** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
33 C176-0036 ภก. ปรมินทร์ ผาแก** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
34 C176-0037 ภญ. จิราพรรณ ปิยะ*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
35 C176-0039 ภญ. วราภรณ์ กัณฑ**** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
36 C176-0040 ภญ. พิมพ์แพร พรหม*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
37 C176-0041 ดร. อัตถสิทธิ์ ระเบ****** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
38 C176-0042 ภญ. จุฑาทิพย์ สมสิ**** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
39 C176-0043 ภก. พงศกร จีนก*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
40 C176-0044 ภก. เอกรัตน์ วงษ์***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
41 C176-0045 ภญ. สุธิดา บุญส* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
42 C176-0046 ภญ. ณัฐกานต์ ประภ******* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
43 C176-0047 ภก. ศาศวัต วิศา******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
44 C176-0049 ภญ. วินิตา รอดเ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
45 C176-0053 ภก. วงศกร สุเช********* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
46 C176-0054 ภญ. ธนิชกานต์ อิฐร**** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
47 C176-0055 รศ.ภญ. ศวิตา จิวจ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
48 C176-0056 ภญ. ทิพย์วิภา พวงศ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
49 C176-0057 ภญ. ปิยทิพย์ ขันต****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
50 C176-0058 ภญ. ดวงดาว เตจ๊* ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
51 C176-0059 ภก. สมจริง รุ่ง**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
52 C176-0060 รศ.ภก. เนติ สุขส****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
53 C176-0061 อ.ภญ. มนทยา สุนั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
54 C176-0062 ภก. เจษฎากร ทองอ**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
55 C176-0064 ภญ. เบญจวรรณ คุระ*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
56 C176-0065 ภญ. เปรมมาศ เยื่**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
57 C176-0066 ภญ. ณัชชา พงษ์****** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
58 C176-0067 ภญ. จุฬารัตน์ ฮาดว**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
59 C176-0068 ภญ. ปราณี สื่อ***** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
60 C176-0069 ภญ. ปิ่นจุฑา ทองจ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
61 C176-0070 ภญ. ณัฐกาน รื่น**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
62 C176-0071 ภญ. อรอนงค์ เหล่******* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
63 C176-0072 ภก. วีระศักดิ์ เหล่******* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
64 C176-0073 ศ.ดร.ภญ. จงจิตร อังค******* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
65 C176-0074 ภญ. ปัญนันท์ฉัตร ศรีย**** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
66 C176-0076 ภญ. รัชฎา ตั้ง******** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
67 C176-0078 ภญ. ศิราพร แขกิ****** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
68 C176-0080 ดร. ปทีป หาญก******* ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
69 C176-0081 ภญ. ณัฐพร ลิขิ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
70 C176-0082 รศ. ดร. ภญ. วิสุดา สุวิ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
71 C176-0083 ภญ. ณัฐกานต์ ไพรั***** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
72 C176-0084 ภญ. นภาวรรณ ล้ออ********** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
73 C176-0085 ภญ. จุฑารัตน์ ศิริ****** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
74 C176-0086 ภญ. ศิณิชา ลิ้ม************ ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
75 C176-0087 ภญ. กานต์ธีรา จิ๋ว******* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
76 C176-0088 ภญ. สิรีธร แก้ว************* ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
77 C176-0089 นพ. ธนัฐรักษ์ พูนว************ ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
78 C176-0090 ภญ. ดวงนภา ธีรา******* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
79 C176-0091 ภญ. ปัญญฉัตร ซอสุ******** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
80 C176-0092 พันเอก สราวุฒิ เกษม********* ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
81 C176-0093 ภก. กฤษฎา ล้ำเ********* ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
82 C176-0094 พญ. อมรา ไชยก***** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
83 C176-0095 ภก. จักรพันธ์ กล้า***** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
84 C176-0096 ภญ. นิภาพรรณ มะลิ**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
85 C176-0097 ภญ. ฉัตรวดี กฤษณ****** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
86 C176-0098 ภญ. อัจฉรา ไชยว*** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
87 C176-0099 ภก. วิระพล ภิมา*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
88 C176-0100 ภญ. มณีรัตนะมาลา โมริ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
89 C176-0101 นางสาว จันทร์นรินทร์ นนทะ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
90 C176-0102 ผศ.ภก. สุรศักดิ์ วิชั*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
91 C176-0103 อ.ภก. อนันต์ชัย อัศว***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
92 C176-0104 รศ.นพ. ประสงค์ ตันม******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
93 C176-0105 รศ.ภญ. วริสรา ปาริ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
94 C176-0106 ผศ.ภก. ธีรัตถ์ เหลื******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
95 C176-0107 ผศ.ภญ. เจนนิษฐ์ มีนว**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
96 C176-0108 ผศ.ภก. กฤษฎา ศักด******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
97 C176-0109 ผศ.ภก. อาณัฐชัย ม้าย***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
98 C176-0110 อ.ภก. พงศธร มีสว******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
99 C176-0111 รศ.ภญ. จุฑามณี สุทธ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
100 C176-0112 รศ.ภญ. วิลาสินี ซาโต* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
101 C176-0113 ภญ. จีรนันท์ จันท******* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
102 C176-0114 ภญ. พาชื่น รัตน**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
103 C176-0115 ภก. พงศธร ชิงช** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
104 C176-0116 ภญ. ณัฐพร ชิงช** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
105 C176-0117 ภก. ไพบูลย์ พิทย************ ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
106 C176-0118 ภก. กิตติภัฎ ศิริ**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
107 C176-0119 ภญ. วนชล บุญม* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
108 C176-0120 ดร. นฤดล ธีรภ******** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
109 C176-0122 ภญ. อรพิมล วรโย*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
110 C176-0123 ภญ. ฉวีวรรณ สุวร****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
111 C176-0124 ภญ. พรพรรณ ส่งส******* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
112 C176-0125 นางสาว พิริยา ชนสุ* ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
113 C176-0126 ภญ. ศัลยา แก้ว**** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
114 C176-0127 ภญ. โชติรส หอเจ*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
115 C176-0128 นาง อัญชลี อังศ********* ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
116 C176-0129 ภญ. ตุลยา โพธา** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
117 C176-0130 ภญ. วารี ลิมป********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
118 C176-0131 ภญ. วิศนีย์ โรจน**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
119 C176-0132 ภญ. ฮาวา อินท****** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
120 C176-0134 ภญ. ฌานี สโมส* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
121 C176-0135 ภญ. ศุทธหทัย มาปร**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
122 C176-0136 ภญ. วราภรณ์ ยุบล*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
123 C176-0138 นางสาว หัตถากรณ์ ชีพพ********** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
124 C176-0140 ภก. นิพนธ์ พนมส** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
125 C176-0141 ภญ. ฉัตรมณี จารุ********* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
126 C176-0142 นาย วันชัย อินท******** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
127 C176-0143 ดร. กมล ไชยส***** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
128 C176-0144 ภญ. ธมนพรหม ไตรจ********* ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
129 C176-0145 ภญ. พรพรหม คล่อ********* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
130 C176-0146 ภญ. รสิตา ลีลา******* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
131 C176-0147 ภก. วุฒิกร ใยชิ* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
132 C176-0148 ภญ. ปพิชญา คิวเ******** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
133 C176-0149 ภญ. ตุลยา พึงไ******* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
134 C176-0150 ภญ. จิตราภรณ์ อรุณ ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
135 C176-0151 ภญ. ชุติมา เจี้******** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
136 C176-0152 ภก. ชาญชัย รักษ************* ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
137 C176-0154 ภก. เอกชัย วงศ์************ ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
138 C176-0155 ภญ. รัชนี เมือ**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
139 C176-0156 ภญ. เบญจมาภรณ์ วรรณ**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
140 C176-0157 ภญ. ณัฐนันท์ ฐิติ******* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
141 C176-0158 ภญ. ปรียาภรณ์ ปลอด*** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
142 C176-0159 ภญ. โรสนียา ดือร**** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
143 C176-0160 ภญ. อิศรา วงษ์****** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
144 C176-0161 ภก. วราวุธ บำรุ****** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
145 C176-0162 ภญ. รสสุคนธ์ ฝั้น**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
146 C176-0163 ดร. อนุตรา ฆังต***** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
147 C176-0164 ภญ. ปริษา สารา***** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
148 C176-0165 อ. ดร. ภญ. กัลยาณี โตนุ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
149 C176-0166 ภญ. สมิตา สุจร** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
150 C176-0167 พ.ต.ญ. ณัฏฐพร แพทย****** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
151 C176-0168 ภญ. กชกร อภิว****** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
152 C176-0169 ภญ. อรรัตน์ หวั่******** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
153 C176-0170 ภญ. ศุภิสรา ผลปร******** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
154 C176-0171 ภญ. ณัฐนันท์ สินเ******* ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
155 C176-0172 ภญ. ศิวพร เมหิ ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
156 C176-0173 ภญ. ศรีวรินทร์ งามเ**** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
157 C176-0174 ภก. ศิวกร เซ็ง*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
158 C176-0175 ภก. รุ่งโรจน์ คันธ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
159 C176-0176 ภญ. ปุณยนุช อังค****** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
160 C176-0177 ภญ. ญาณัจฉรา ยอดส*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
161 C176-0178 ภญ. พรรณทิวา แต่เ****** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
162 C176-0179 ภญ. อรุณศรี บุญม***** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
163 C176-0180 ภญ. ธนภรณ์ พรรณ***** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
164 C176-0181 ภญ. วริศรา ขจรว******** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
165 C176-0182 ภญ. สโรชา อักน*********** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
166 C176-0183 ภญ. กมลภพ เสาว*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
167 C176-0184 ภญ. รวีวรรณ ช่วย***** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
168 C176-0185 ภญ. ฤทัยวรรณ นพเก** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
169 C176-0186 ภญ. ขอจันทร์ งามศ*********** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
170 C176-0187 ภญ. กัลยาณี คำภิ******** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
171 C176-0188 ภญ. ธมลณัฏฐ์ ลิ้ม****** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
172 C176-0189 ภญ. สุทธินันท์ โนจา ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
173 C176-0190 ภญ. นฤมล บุญต** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
174 C176-0191 ภญ. แพรพลอย ภาณุ*** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
175 C176-0192 ภญ. รุ่งเพชร แก้ว*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
176 C176-0193 ภญ. ดาวใจ ปาระ** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
177 C176-0194 ภญ. เพชรสินี นนท์******** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
178 C176-0195 ภญ. ชุลีกร ปรีช******** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
179 C176-0196 ภญ. จงจิตรา พงษ์*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
180 C176-0197 ภญ. จณัญญา เหล่********* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
181 C176-0198 ภญ. พฤฒิมาตย์ จินด**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
182 C176-0199 ภญ. สมิตาณัน จันท*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
183 C176-0200 ภญ. พักตรพิมล อุทธ**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
184 C176-0201 ภญ. จิรนันท์ ศรีม** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
185 C176-0202 ภญ. ปุณยวีร์ เปรม******* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
186 C176-0203 ภก. ธีรวิทย์ เทพเ***** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
187 C176-0204 ภญ. วราภรณ์ ภิรม*********** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
188 C176-0205 ภก. พงศกร กิจเ*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
189 C176-0206 ภญ. ธัญญนนท์ สินป********* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
190 C176-0207 ภญ. เอมอร เพ็ง****** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
191 C176-0208 ภญ. สุภัณลินี ปรีช**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
192 C176-0209 ภญ. นภา ติยะ********** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
193 C176-0210 ภญ. จุฬาภรณ์ โพธิ**** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
194 C176-0211 ภญ. ญาณิศา ขวัญ***** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
195 C176-0212 ภญ. พลิ้วไผ่ ชัยเดชะ สุขม** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
196 C176-0213 ภญ. ศิรดา เจีย*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
197 C176-0214 ภญ. สิรนันท์ กลั่****** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
198 C176-0215 ภก. เมธี สุวร******* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
199 C176-0216 ภญ. จิรนันท์ โชติ******** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
200 C176-0217 ภญ. ทิพรัตน์ ปาระ**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
201 C176-0218 ภญ. มานาล จะปะ**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
202 C176-0219 ภญ. ชุลีกร ธำรง******** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
203 C176-0220 ภญ. สิริลักษณ์ โตวร***** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
204 C176-0221 ภญ. นริสรา เผดิ**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
205 C176-0222 ภญ. มณฑิรา ตันต******* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
206 C176-0223 ภญ. สุวิษา ณ บุ**** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
207 C176-0224 ภญ. มธุรินทร์ วงศ์**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
208 C176-0225 ภญ. ชนิตา อมรแ*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
209 C176-0226 ภญ. วิฬารัตน์ ไสยร**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
210 C176-0227 นางสาว ทศพร แสงท******** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
211 C176-0228 ภญ. ภิรมณ คำตล* ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
212 C176-0229 ภญ. ราตรีรัตน์ ตั้ง************* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
213 C176-0230 นางสาว จิราพร วุฒิ***** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
214 C176-0231 ภญ. กฤติกา วิไล ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
215 C176-0232 ภญ. วริษฐา ใจแส* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
216 C176-0233 ภญ. ชนม์ธิมา วัฒน****** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
217 C176-0234 ภญ. ธัญรดา ใจแส* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
218 C176-0235 ภญ. ระวิวรรณ ใจจา ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
219 C176-0236 พ.ต.ท.หญิง จิตลดา พินิ**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
220 C176-0237 ภก. ภิฏฐา สุรพ**** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
221 C176-0238 ภญ. จิราพร อินท** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
222 C176-0239 ภก. อรรณพ ภู่ป******* ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
223 C176-0240 ภญ. เยาวลักษณ์ สิทธ**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
224 C176-0241 ภก. ศุภกร เมฆะ*********** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
225 C176-0242 ภญ. ณัฏฐา อนัน**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
226 C176-0243 ภญ. สุวิมล ยี่ภ** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
227 C176-0244 ดร. วัลวิสาข์ สุวร****** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
228 C176-0245 ภญ. วิภาดา นาคป*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
229 C176-0246 ภญ. รุ้งตะวัน ชัยโ*********** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
230 C176-0247 ภญ. ปาริฉัตร ภูปร******* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
231 C176-0249 ภญ. อรพิณ ศรีป******** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
232 C176-0250 ภญ. นัทธมน เดชป******* ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
233 C176-0251 ภญ. ปรารถนา สิริ******* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
234 C176-0252 ภญ. ธัญชนก เดชพ****** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
235 C176-0253 ภญ. กฤษฏิยาภรณ์ รูปส*** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
236 C176-0254 ภก. ชิษณุพงษ์ อนุก***** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
237 C176-0255 ภญ. ณปภัช เพชร**** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
238 C176-0256 ภญ. สิริมา สอนเ*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
239 C176-0257 ดร.ภก. ณัฐพศุตม์ ภัทธ********** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
240 C176-0258 ภญ. ธัญกร ฝักเ****** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
241 C176-0259 ภญ. ประกาย นาคะ**** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
242 C176-0260 ภญ. สิรินทิพย์ วัฒน********* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
243 C176-0261 ภญ. อัจฉราพรรณ สมมุ** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
244 C176-0262 ภก. อรรถวิทย์ พูพิ*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
245 C176-0263 ภญ. กัญญาณัฐ ผอบท**** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
246 C176-0264 ภญ. อรวรรณ นาคค* ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
247 C176-0265 ภญ. วนิดา หมั่******** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
248 C176-0266 ภญ. อานีส วามุ ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
249 C176-0267 ภญ. ณาตยา ชัยป***** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
250 C176-0268 ภญ. นงลักษณ์ ปัญญ*********** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
251 C176-0269 ภญ. อมรรัตน์ เสถี********** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
252 C176-0270 ภญ. ปนิดา แพงไ*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
253 C176-0272 ภก. ธนพงศ์ ชัยณ*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
254 C176-0273 ภญ. อริย์สร จิระ******** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
255 C176-0274 ภญ. สุธาสินี มั่น*** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
256 C176-0275 ภญ. ศุภกานต์ ฉิมแ*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
257 C176-0276 ภญ. รุ่งกานต์ พรรณ******** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
258 C176-0278 ภญ. ปนัดดา สวัส******* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
259 C176-0279 ภญ. ณัฐสิมา เกิด****** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
260 C176-0280 ภญ. ทิฆัมพร พรวิ********** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
261 C176-0281 ภญ. พัตรสุนันท์ ชวิศ********* ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
262 C176-0282 ภก. ชาญณรงค์ ธรรม******* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
263 C176-0283 ภญ. ชนากานต์ ตุลา***** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
264 C176-0284 ภญ. อัจฉรา ท้าว** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
265 C176-0285 ภญ. ภัทราทิพย์ แสงด* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
266 C176-0286 ภญ. นารีรัตน์ หาญบ****** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
267 C176-0287 ภญ. ปาริกา อุนา*** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
268 C176-0288 ภก. สรีร ธีรธ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
269 C176-0289 ภญ. กฤษณา จริย**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
270 C176-0290 ภญ. กองทอง สุวร****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
271 C176-0291 ร.ท. ธัชนันท์ ชาติ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
272 C176-0292 ภก. จิตติ มโนข**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
273 C176-0293 ภก. อภิรักษ์ ปัญญ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
274 C176-0294 ภก. กิตติศักดิ์ ศรีภ* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
275 C176-0295 ภญ. ศิรธิดา ผาสุ* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
276 C176-0296 ภญ. ภัทรวดี สุทธ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
277 C176-0297 ภญ. มณีรัตน์ สุริ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
278 C176-0298 ภญ. สุภัทรา เดชก******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
279 C176-0299 ภญ. ศิรภัสสร อินท**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
280 C176-0300 ภญ. อริชาภัสร์ สารท** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
281 C176-0301 ภญ. นนทพร พันธ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
282 C176-0302 ภญ. นฤมน สู่ว******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
283 C176-0303 ภญ. ณัฐหรินทร์ แพทย***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
284 C176-0304 ภญ. เกลียวกมล บุญย** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
285 C176-0305 ภญ. ญาณิศา ษมาว*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
286 C176-0306 ภญ. รัศมี ลีปร******* ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
287 C176-0307 ภญ. ธนวรรณ คงคา*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
288 C176-0308 ภญ. ผันสุ ชุมว***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
289 C176-0309 ภญ. จิรีรัตน์ ยอดค*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
290 C176-0311 ภญ. ศุภิสรา จันศ*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
291 C176-0312 ภญ. ตรีรัตน์ รุจิ********** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
292 C176-0313 ภก. ปองพล ประท**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
293 C176-0314 ภก. ศิริลักษณ์ ทวีร**** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
294 C176-0316 ภญ. สมฤทัย หงษ์*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
295 C176-0317 ภญ. ภาผอูน โซนี* ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
296 C176-0318 ดร. ไพรินทร์ ณิชา********* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
297 C176-0320 ดร. พุทธพร แก้ว***** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
298 C176-0321 ภญ. ศศินภา คำยว* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
299 C176-0322 ภญ. นภาพร ลักข** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
300 C176-0323 ภก. จารุวัตร เจนว********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
301 C176-0324 ภก. เศรษฐิพร ม่วง***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
302 C176-0325 ภญ. รินรดา วงศ์****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
303 C176-0326 ภก. ไพทร ลิมป******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
304 C176-0327 ภญ. อัญมณี ปิ่น**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
305 C176-0328 ภญ. วัลภา เลาห********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
306 C176-0329 ภญ. พัชราวลัย ว่อง********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
307 C176-0330 ภญ. ศิลป์ศุภา ประเ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
308 C176-0331 ภญ. จุฑาทิพย์ โพธิ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
309 C176-0332 ภญ. จันทนา อรรถ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
310 C176-0333 ภญ. พัฒนพงษ์ ภักต*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
311 C176-0334 ภญ. พนัชกร นาคร** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
312 C176-0335 ภญ. ณัฐภามาศ ศรีอ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
313 C176-0336 ภญ. อัจฉราภรณ์ ลุยต** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
314 C176-0337 ภญ. อัญชิสา กัทล* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
315 C176-0338 ภก. สราวุฒิ โพธิ**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
316 C176-0339 ดร. รัตติยา ทองร*** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
317 C176-0340 ภญ. ขวัญดาว สุดธ******* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
318 C176-0341 ภญ. ณัฐนันท์ โล่ส********** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
319 C176-0342 ภก. พิตรพิบูล ทองน***** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
320 C176-0343 ภญ. เพ็ญแข พรเล***** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
321 C176-0345 ภญ. นราวดี กาญจ***** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
322 C176-0346 ภญ. กนกวรรณ ทานธ******** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
323 C176-0347 ภญ. อรวรรณ ธรรม**** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
324 C176-0348 ภญ. ฉัตรภรณ์ ใจมา ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
325 C176-0349 ภญ. ดวงพร โรจน********* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
326 C176-0350 ภญ. วีณา พร้อ********* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
327 C176-0351 ภก. วัชรศักดิ์ สมบั** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
328 C176-0352 ภญ. นวพร เทพา** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
329 C176-0353 ภญ. กชรัตน์ ชีวพ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
330 C176-0354 ภญ. รติพร วงศ์********** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
331 C176-0355 ภญ. สุพัตรา บัลล**** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
332 C176-0356 ภญ. หทัยนุช แก้ว**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
333 C176-0357 ภญ. กรกนก ศรีจ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
334 C176-0358 ภญ. ปิยาภรณ์ ดวงจ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
335 C176-0359 ภญ. พัณณ์ชิตา เหลื********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
336 C176-0360 คุณ มยุรี เอื้********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
337 C176-0361 คุณ สุนิสา ลิ้ม******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
338 C176-0362 ภญ. พัชราภรณ์ พิรก******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
339 C176-0363 ภก. กฤษฎา กิรส********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
340 C176-0364 ภญ. วชิราภรณ์ ยิ้ม**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
341 C176-0365 ภก. สมรัฐ จริย********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
342 C176-0366 ภญ. สิริวิภา ชาลี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
343 C176-0367 ภก. อนุพงศ์ พรวั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
344 C176-0368 ภก. ปวรวัสส์ สุนั********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
345 C176-0369 ภก. นวัชสวรรค์ ชิงพ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
346 C176-0370 ภญ. ภัทรา ศุภบ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
347 C176-0371 ภญ. ปัณฑ์ธนัน ไชยเ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
348 C176-0372 ภก. พิศม์พงศ์ พงศ์***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
349 C176-0373 ภญ. ประภัสสร เกิด******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
350 C176-0374 ภญ. ชื่นนภา สมศั**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
351 C176-0375 ภญ. ธารารัฏฐ์ นวลส*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
352 C176-0376 ภญ. นริณี โพธิ**** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
353 C176-0377 ภญ. อุษณี อิสส****** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
354 C176-0378 นางสาว ดวงพร บุญญ******* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
355 C176-0379 ภญ. ณัฏฐิยา พิสุ********* ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
356 C176-0380 ภญ. พรรณพร กิริ** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
357 C176-0381 ภญ. ปรียานุช ดีบุ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
358 C176-0382 ภญ. ช่อแก้ว เจีย******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
359 C176-0383 ภญ. วาสินี พุฒิ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
360 C176-0384 ภญ. ชัญญา เหลี************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
361 C176-0385 ภญ. ศรัณยวีร์ ปัญญ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
362 C176-0386 ภญ. นันทิดา ธรรม*********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
363 C176-0387 ภญ. จริยา เกตุ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
364 C176-0388 ภญ. วณิกนันทน์ หัสด** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
365 C176-0389 ภญ. ฐิติรัตน์ จันท***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
366 C176-0390 ภก. พงศกร ปานช** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
367 C176-0391 ภก. รัญชน์ ลิมม** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
368 C176-0392 ภญ. นัฏฐกานต์ โสภา ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
369 C176-0393 ภญ. สุชาดา ศิริ*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
370 C176-0394 ภญ. นภชา พิริ************ ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
371 C176-0395 ภญ. วนรัตน์ อนุส********** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
372 C176-0396 ภญ. ธัญญลักษณ์ ไอยร***** ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
373 C176-0397 ภญ. สุรีย์ภรณ์ หทัย*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
374 C176-0398 ภก. นพคุณ สุคน** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
375 C176-0399 ภญ. พิชชานันทน์ เมธี********* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
376 C176-0400 ดร. รูฮัยนี โตะก******* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
377 C176-0401 ภก. คณิต บุญธ*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
378 C176-0402 ภก. ฐากร ไพโร********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
379 C176-0403 ภก. ศราวุธ แช่ฉ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
380 C176-0404 ภญ. นิภาพรรณ มาอย**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
381 C176-0405 ภญ. กุลชุลี สุวร** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
382 C176-0406 ภญ. ภรณ์ปพัฒน์ พฤกษ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
383 C176-0407 ภก. ธเนศ ศรีม******** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
384 C176-0408 ดร. พัชรินทร์ สิงห*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
385 C176-0409 ภญ. พูลศิริ ฤทัย***** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
386 C176-0410 นางสาว กรกนก พิบู***** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
387 C176-0413 ภญ. วิรงรอง พรหม********* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
388 C176-0414 ภญ. เฟื่องฟ้า เพ็ช********** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
389 C176-0415 ภก. ภูมิภวัต พึงย* ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
390 C176-0416 ภญ. ภัทรนันท์ จารุ*********** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
391 C176-0417 ภญ. ชวัลญา ทรงเ** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
392 C176-0418 ภญ. กัณฐมณี ก้อน*** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
393 C176-0419 ภก. กิตติศักดิ์ เหลื**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
394 C176-0420 ภญ. นฤมล พ่วง****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
395 C176-0421 ภญ. พรระพี จันท******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
396 C176-0422 ภญ. ณภัทร วัฒน**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
397 C176-0423 ภญ. นัยรัตน์ ตันต***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
398 C176-0424 ภญ. ปวันรัตน์ ดิสน****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
399 C176-0425 ภญ. รัตน์ฐานันดร์ ชำนา***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
400 C176-0426 ภญ. ณัฏฐ์ชัญญา โอภา********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
401 C176-0427 ภก. วรพงศ์ วัชร******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
402 C176-0428 ภก. นัฐพล ศรีบ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
403 C176-0429 ภญ. สิริพรรณ พัฒน**** ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์ online
404 C176-0430 ภญ. นิศา เปลี****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
405 C176-0431 นสภ. ณัฐกฤตา พงษ์****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
406 C176-0432 ภก. กัมพล หลำพ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
407 C176-0433 ภญ. อัจจิมา วงค์******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
408 C176-0434 รศ.พญ. ทิพากร ธาระ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
409 C176-0435 ภญ. อภิรดี กลิ่***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
410 C176-0436 ภก. สมศักดิ์ เสาว********* ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site online
411 C176-0437 ภญ. ทวีวรรณ ปิยะ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
412 C176-0438 ภญ. รัตนาพร นิละ**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
413 C176-0439 ภก. อลงกต สายส******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
414 C176-0440 ภญ. ชนินาถ ศรีก********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
415 C176-0441 ภก. ธนิตรา จูงา* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
416 C176-0442 ภก. วรชาติ เลิศ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
417 C176-0443 ภญ. รสริน วัยน******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
418 C176-0444 ภญ. รสริน สุขส**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
419 C176-0445 ภก. สรวิชญ์ บุญถ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
420 C176-0446 ภญ. ฐิติยา สมหน** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
421 C176-0447 ภญ. ทัชมา ทองร**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
422 C176-0448 ภก. เอนก โอ๊ว***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
423 C176-0449 ภญ. ณิชารีย์ ศิลา**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
424 C176-0450 ภญ. วิไลลักษณ์ วะบุ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
425 C176-0451 ภญ. ดวงฤทัย กัลป******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
426 C176-0452 ภญ. พิมพ์ลดา ปาต๊***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
427 C176-0453 ภญ. กุณฑิดา ดำรง****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
428 C176-0454 ภญ. พัชรีดา อนวั***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C176-0003 ภญ. บุณฑริกา สร้อ*** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
2 C176-0009 ภก. นัทกานต์ พานิ***** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
3 C176-0014 ภญ. ปภาวรินทร์ ผาพิ*** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
4 C176-0038 ภญ. ศุภกาญจน์ เลิศ********** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site
3500.0 THB
5 C176-0048 ภญ. สุธีธิดา ไชยู****** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
6 C176-0050 ภก. นนทชัย กีรต******** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
7 C176-0051 ภญ. ฟ้าใส มุ่ง** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
8 C176-0052 ภญ. ณัฐธิดา เพชร** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site
3500.0 THB
9 C176-0063 ภญ. เบญจวรรณ คุระ*** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
10 C176-0075 ภญ. อัญชลิกา สัจไ********* (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
11 C176-0077 ภญ. ศิราพร แขกิ****** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site
3500.0 THB
12 C176-0079 ภญ. ณัชชา นาวี***** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
13 C176-0121 ภญ. มณฑิรา ตันต******* (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
14 C176-0133 ภญ. มัทนา สรรพ***** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site
3500.0 THB
15 C176-0137 ภญ. ห้ตถากรณ์ ชีพพ********** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site
3500.0 THB
16 C176-0139 ภก. ทศพร โลกส******* (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
17 C176-0153 ภญ. ชุลีกร ปรีช******** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
18 C176-0248 ภญ. นัทธมน เดชป******* (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site
3500.0 THB
19 C176-0271 ภญ. สุไพรินทร์ พรมเ**** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site
3500.0 THB
20 C176-0277 ภญ. จันทิรา ประภ*** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site
3500.0 THB
21 C176-0310 ภญ. ศุภิสรา จันศ*** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุมโรงแรม on-site
3500.0 THB
22 C176-0315 ภญ. ศุทธิณี วรรณ****** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
23 C176-0319 ภก. สุภาวดี พยอม**** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
24 C176-0344 ภญ. จันทิรา ประภ*** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
25 C176-0411 ภญ. สุพิชญา ชั่ง***** (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THB
26 C176-0412 ภญ. นุรไอนี แลฮา (online) ฟังบรรยายผ่านระะบบออนไลน์
1000.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

การสมัครและการชำระเงิน ทำได้ 2 วิธี
• สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเป็นเงินสด ที่งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
• สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา หรือ ส่ง email ใบนำฝากของธนาคาร (pay in หรือสลิป ATM) ที่ manaw.san@mahidol.ac.th ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ ที่โทรศัพท์ 087-5597393 หรือ ภาควิชาเภสัชวิทยา ที่โทรศัพท์ 02-6448700
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**การปฐมพยาบาลด้วยสมุนไพร: สมุนไพรสำหรับอาการภายนอก
สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประก...
ยายับยั้งการหลั่งกรด .… ผลเสียจากการใช้พร่ำเพรื่อ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ ภาควิชาเภสัชวิทยา ...
จัดร้านยาเพื่อผู้สูงวัย
อาจารย์ ดร.ภก.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาส...
รูปแบบยา...มีกี่แบบ...ใช้อย่างไร
รองศาสตราจารย์ ดร. ภ.ญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัช...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554